Frågor och svar

Att sälja

Vilket ansvar har säljaren för fel i fastigheten?

Säljaren ansvarar inte för ett fel, om det är upptäckbart. Det innebär att köparen har undersökningsplikt. Om en normalt begåvad och på området normalt bevandrad lekman skulle ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart; då får köparen själv stå för det. Om denne tillräckligt kunnige lekman inte skulle ha kunnat upptäcka felet är det dolt; då ansvarar säljaren.

Har säljaren upplysningsplikt?

Om felet varit dolt vid köpet svarar säljaren för konsekvenserna. Om felet varit upptäckbart får köparen stå för det själv. Säljarens vetskap har i princip ingen självständig betydelse för felansvaret. Även om säljaren inte måste tala om vad han vet om fastigheten, kan det ändå rekommenderas att han lämnar upplysningar. Mäklaren ska verka för att säljaren lämnar upplysningar som kan lämnas i en separat frågelista eller skrivas in i köpekontraktet för bevisningens skull.

 

Att köpa

Undersökningsplikt

Som köpare har du en skyldighet att noggrant undersöka fastigheten – den så kallade undersökningsplikten. Fel och brister som du skulle ha kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord besiktning, får inte användas mot säljaren i efterhand.

Vad är ett dolt fel?

Vad som sagts om undersökningsplikten gäller oavsett om köparen undersökt fastigheten eller ej. Säljaren ansvarar således om det finns ett fel och detta fel är dolt.

Friskrivning

Friskrivning har till syfte att begränsa det ansvar säljaren har för fel som är dolda. Friskrivningsklausul används ofta då säljaren ej bott i fastigheten och därmed inte kan ge upplysningar om fastigheten, t ex när ett dödsbo är ägare.

Vad är stämpelskatt?

Stämpelskatt är en skatt du betalar i samband med att du köper en fastighet. Skatten är 1,5 procent av köpeskillingen och betalas av köparen. I vissa fall kan även säljaren bli betalningsskyldig om köparen inte betalar.

Vad är ett pantbrev?

När du lånar pengar till bostad behövs någon form av säkerhet för lånet. Köper du en fastighet eller tar ytterligare lån på fastigheten du redan har, kan du använda den som säkerhet för lånet genom att upplåta så kallad panträtt i fastigheten.

Nya pantbrev kostar för närvarande 2 procent av pantbrevets belopp i stämpelskatt plus en avgift på 375 kronor.

När det gäller bostadsrätt är förfarandet lite annorlunda, eftersom detta inte räknas som fast egendom.

Är muntliga avtal giltiga när man köper fast egendom?

Köp av fast egendom har vissa formkrav enligt lag. Först när både säljaren och köparen undertecknat kontraktet är köpet klart. Köparen behöver alltså inte stå för något som muntligt överenskommits innan kontraktskrivning.

Är muntliga avtal giltiga när man köper en bostadsrätt?

Enligt bostadsrättslagen måste ett skriftligt överlåtelseavtal finnas för att köpet av bostadsrätten ska vara giltigt. Köpet är inte bindande förrän både säljaren och köparen undertecknat ett överlåtelseavtal.

Vad ingår i en fastighet?

Fastighetstillbehör
Till fastighetstillbehör räknas föremål som tillförts fastigheten med avsikten att de skall bli permanenta. Fastighetstillbehör följer med fastigheten vid försäljning. Några exempel på fastighetstillbehör: grindar, stängsel och brevlåda; byggnader även friggebod, lekstuga, växthus m m; på rot stående träd och buskar; flaggstång med lina; flytbrygga, boj och bojsten.

Byggnadstillbehör
Byggnadstillbehör är föremål som tillförts byggnader för stadigvarande bruk. Dessa är ofta fast monterade och ska vara till nytta för en typisk användare. Byggnadstillbehör kan tas med av säljaren om så avtalats mellan parterna. Exempel på byggnadstillbehör är: kylskåp och frys; spisfläkt och spis; toalett, handfat, badkar, badrumsskåp och duschkabin; tvättmaskin, torktumlare, mangel och torkskåp; persienner, markiser, fönsterbräden och innanfönster; braskamin och gnistgaller; garderober; hatthylla, TV-antenn, parabolantenn, larm och nycklar.